Brevstemme i eget hjem

Ansøg om at stemme i hjemmet

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge kommunen om at stemme i dit hjem.

Til folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019 skal kommunen have din ansøgning senest fredag den 24. maj 2019 kl. 18. Kommunen kan dog have sat en senere frist. Du kan få oplyst fristen hos kommunen.

Hvis kommunen mener, at du er berettiget til at stemme hjemmefra, vil I sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme til dit hjem med en brevstemmeseddel.

Generelt gælder det, at du skal søge kommunen om at stemme i dit hjem. Kommunen skal have din ansøgning senest kl. 18, tolv dage før valget. Er det en lørdag eller søndag, forlænges fristen til førstkommende mandag kl. 12.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem, på Økonomi- og Indenrigsministeriets valgsite.