Ændring af afstemningssted

Ansøgning om ændring af afstemningssted til valg Europa Parlamentsvalget den 26. maj 2019

Ansøgning om ændring af afstemningssted til folketingsvalget den 5. juni 2019

Hvis du har nedsat førlighed eller andet handicap, har du mulighed for til afstemning på selve valgdagen at blive overført til et andet afstemningssted, som er lettere tilgængeligt og praktisk for dig. Ansøgning om overførsel skal sendes til Borgerservice. 

Du kan få tilsendt en ansøgningsblanket ved at kontakte Borgerservice på tlf. 79 96 50 00 eller e-mail post@vejen.dk eller du kan hente den på www.vejen.dk/valg.

Det oplyses, at adgangsforholdene til afstemningsstedet i Vejen Idrætscenter er særligt gode for personer med nedsat førlighed eller andet handicap, og der opsættes på dette afstemningssted i øvrigt et hæve-/sænkebord, som kan benyttes i forbindelse med stemmeafgivning.

Der er en lup på alle afstemningssteder.