Ændring af afstemningssted

Ansøgning om ændring af afstemningssted til valg Europa Parlamentsvalget den 26. maj 2019

Ansøgning om ændring af afstemningssted til folketingsvalget den 5. juni 2019

Hvis du har nedsat førlighed eller andet handicap, har du mulighed for til afstemning på selve valgdagen at blive overført til et andet afstemningssted, som er lettere tilgængeligt og praktisk for dig. Ansøgning om overførsel skal sendes til Borgerservice. 

Du kan få tilsendt en ansøgningsblanket ved at kontakte Borgerservice på tlf. 79 96 50 00 eller e-mail post@vejen.dk eller du kan hente den på www.vejen.dk/valg.

Det oplyses, at adgangsforholdene til afstemningsstedet i Vejen Idrætscenter er særligt gode for personer med nedsat førlighed eller andet handicap, og der opsættes på dette afstemningssted i øvrigt et hæve-/sænkebord, som kan benyttes i forbindelse med stemmeafgivning.

Der er en lup på alle afstemningssteder.

 

Hjælpemidler ved stemmeafgivningen

Som noget nyt skal der også stilles hjælpemidler til rådighed ved stemmeafgivningen.

Disse hjælpemidler skal stilles til rådighed på alle afstemningssteder:

  • en sort filtpen til brug for afkrydsning af stemmesedlen
  • en ikke-håndholdt lup, der har fast eller justerbar afstand mellem linse og objekt ved hjælp af ben eller tilsvarende (fx en standlup). Luppen skal kunne forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse, og der skal være plads til at afkrydse stemmesedlen under luppen.

Derudover skal mindst ét afstemningssted i kommunen være forsynet med et bord, der kan reguleres i højden (hæve-/sænkebord), og som måler minimum 90 x 60 cm og har fri benplads, således at en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.

I fem udvalgte kommuner: hjælpemidler til rådighed

Ved det kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 blev der i fem kommuner stillet hjælpemidler til rådighed ved stemmeafgivningen som forsøg. De fem kommuner er København, Lejre, Lemvig, Odense og Aarhus.

I disse kommuner skal mindst ét afstemningssted være forsynet med:

  • et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television), hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres af vælgeren. Læsepladen skal kunne låses fast, når vælgeren skal afkrydse stemmesedlen. Forstørrelsesapparatet må ikke kunne tilkobles internettet og må ikke kunne affotografere stemmesedlen eller lagre data.
  • en ikke-håndholdt LED-lampe, hvis lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgeren. Vælgeren skal kunne ændre LED-lampens placering, således at lysudfaldet kan tilpasses efter vælgerens behov.

Kan jeg stemme på et andet afstemningssted?

Du skal som udgangspunkt stemme på det afstemningssted, du hører til. Men hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det afstemningssted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen.

Du skal søge din kommune om det senest kl. 12 otte dage før valgdagen. 

Du kan tidligst søge om at få ændret afstemningssted fire uger før valget.