Hjælp på afstemningsstedet

Hjælp til at stemme

Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds eller få forklaret stemmesedlen m.v., kan du få hjælp af to tilforordnede vælgere eller valgstyrere på valgstedet.

Du kan vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene tilforordnede vælger eller valgstyrer. I dette tilfælde vil hjælpen således blive ydet af både den person, du selv har valgt, og en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).

Som noget nyt har du mulighed for at få hjælp til stemmeafgivningen alene af en person, du selv har valgt, dvs. uden at der også skal medvirke en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).

To betingelser skal være opfyldt for, at du kan få hjælp alene af en person, du selv har udpeget:
  • for det første er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger tilkendegiver, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget
  • for det andet er det en betingelse, at dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Du har også mulighed for at stemme lige uden for stemmelokalet, hvis du af særlige årsager ikke kan komme ind - fx hvis du er svagsynet eller mangler førlighed. Også dette vil de tilforordnede vælgere eller valgstyrerne hjælpe med.

Hjælpemidler ved stemmeafgivningen

Som noget nyt skal der også stilles hjælpemidler til rådighed ved stemmeafgivningen.

Disse hjælpemidler skal stilles til rådighed på alle afstemningssteder:

  • en sort filtpen til brug for afkrydsning af stemmesedlen
  • en ikke-håndholdt lup, der har fast eller justerbar afstand mellem linse og objekt ved hjælp af ben eller tilsvarende (fx en standlup). Luppen skal kunne forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse, og der skal være plads til at afkrydse stemmesedlen under luppen.

Derudover skal mindst ét afstemningssted i kommunen være forsynet med et bord, der kan reguleres i højden (hæve-/sænkebord), og som måler minimum 90 x 60 cm og har fri benplads, således at en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.

I fem udvalgte kommuner: hjælpemidler til rådighed

Ved det kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 blev der i fem kommuner stillet hjælpemidler til rådighed ved stemmeafgivningen som forsøg. De fem kommuner er København, Lejre, Lemvig, Odense og Aarhus.

I disse kommuner skal mindst ét afstemningssted være forsynet med:

  • et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television), hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres af vælgeren. Læsepladen skal kunne låses fast, når vælgeren skal afkrydse stemmesedlen. Forstørrelsesapparatet må ikke kunne tilkobles internettet og må ikke kunne affotografere stemmesedlen eller lagre data.
  • en ikke-håndholdt LED-lampe, hvis lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgeren. Vælgeren skal kunne ændre LED-lampens placering, således at lysudfaldet kan tilpasses efter vælgerens behov.