Annoncering

Annoncer indrykket 7. november 2017

Kommunal- og Regionsrådsvalg

Der holdes Kommunal- og Regionsrådsvalg tirsdag den 21. november 2017 kl. 08.00 til kl. 20.00.

Afgivning af brevstemme

Du kan brevstemme i stedet for at møde op på afstemningsstedet på valgdagen.

Afgivning af brevstemme kan ske i alle landets kommuner.

I Vejen Kommune kan du brevstemme i Borgerservice, Vestergade 4A, 6600 Vejen.

Afgivning af brevstemmer kan ske til og med fredag den 17. november 2017 kl. 16.00

Åbningstiderne i Borgerservice er                                                   

Mandag        kl. 10.00-15.00

Tirsdag          kl. 10.00 -15.00

Onsdag          kl. 10.00-15.00

Torsdag         kl. 10.00-17.30

Fredag           kl. 10.00-12.30

Desuden holder Borgerservice ekstraordinært åbent for afgivning af brevstemmer lørdag den 11. november kl. 10.00-12.00, samt fredag den 17. november fra 09.00 – 16.00

Husk at medbringe legitimation.

Der er god adgang for handicappet, samt et hæve-/sænkebord og en lup.

Yderligere oplysninger kan fås ved Borgerservice på tlf. 79 96 50 00 eller e-mail post@vejen.dk

Brevstemme i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan afgive brevstemme i eget hjem.

Hvis du ønsker at stemme i eget hjem, skal du søge skriftligt om det senest torsdag den 9. november 2017 kl. 18.00

Du kan få tilsendt en ansøgningsblanket ved at kontakte Borgerservice på tlf. 79 96 50 00 eller e-mail post@vejen.dk eller du kan hente blanketten på www.vejen.dk/valg

Overførsel til andet afstemningssted

Hvis du har nedsat førlighed eller andet handicap, har du mulighed for til afstemning på selve valgdagen at blive overført til et andet afstemningssted, som er lettere tilgængeligt og praktisk for dig. Ansøgning om overførsel skal sendes til Borgerservice. Sidste frist for at indgive ansøgning er mandag den 13. november 2017 kl. 12.00.

Du kan få tilsendt en ansøgningsblanket ved at kontakte Borgerservice på tlf. 79 96 50 00 eller e-mail post@vejen.dk eller du kan hente den på www.vejen.dk/valg.

Det oplyses, at adgangsforholdene til afstemningsstedet i Vejen Idrætscenter er særligt gode for personer med nedsat førlighed eller andet handicap, og der opsættes på dette afstemningssted i øvrigt et hæve-/sænkebord, som kan benyttes i forbindelse med stemmeafgivning.

Der er en lup på alle afstemningssteder.

Valgkort

Alle stemmeberettigede vælgere får inden afstemningsdagen tilsendt et valgkort. Det er anført på valgkortet, på hvilket afstemningssted du skal afgive din stemme. Valgkortet skal medbringes på afstemningsstedet.

Hvis du ikke har modtaget et valgkort senest torsdag den 16. november 2017 og mener at være stemmeberettiget, eller hvis du har modtaget et valgkort med fejlagtigt indhold, kan du kontakte Borgerservice på telefon 79 96 50 00 eller e-mail post@vejen.dk.  Du har altid mulighed for at afgive din stemme, hvis du kan forevise gyldig legimitation på afstemningsstedet.

Annonce indrykket 17. oktober 2017

Kommunal- og Regionsrådsvalg

Der holdes Kommunal- og Regionsrådsvalg tirsdag den 21. november 2017 kl. 08.00 til kl. 20.00.

Brevstemme

Afgivning af brevstemme

Du kan brevstemme i stedet for at møde op på afstemningsstedet på valgdagen.

Afgivning af brevstemme kan ske i alle landets kommuner.

I Vejen Kommune kan du brevstemme i Borgerservice, Vestergade 4A, 6600 Vejen.

Afgivning af brevstemmer kan ske til og med fredag den 17. november 2017 kl. 16.00

Åbningstiderne i Borgerservice er                                                   

Mandag        kl. 10.00 - 15.00

Tirsdag          kl. 10.00 - 15.00

Onsdag          kl. 10.00 - 15.00

Torsdag         kl. 10.00 - 17.30

Fredag           kl. 10.00 - 12.30

Borgerservice holder ekstraordinært åbent for afgivning af brevstemmer lørdag den 11. november kl. 10.00-12.00, samt fredag den 17. november fra 09.00 – 16.00.

Husk at medbringe legitimation.

Der er god adgang for handicappet, samt et hæve-/sænkebord og en lup.

Yderligere oplysninger kan fås ved Borgerservice på tlf. 79 96 50 00 eller e-mail post@vejen.dk

 

Brevstemme i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan afgive brevstemme i eget hjem.

Hvis du ønsker at stemme i eget hjem, skal du søge skriftligt om det i tidsrummet fra tirsdag den 24. oktober 2017 til torsdag den 9. november 2017 kl. 18.00.

Du kan få tilsendt en ansøgningsblanket ved at kontakte Borgerservice på tlf. 79 96 50 00 eller e-mail post@vejen.dk eller du kan hente den på hjemmesiden www.vejen.dk/valg

Overførsel til andet afstemningssted

Hvis du har nedsat førlighed eller andet handicap, har du mulighed for til afstemning på selve valgdagen at blive overført til et andet afstemningssted, som er lettere tilgængeligt og praktisk for dig. Ansøgning om overførsel skal sendes til Borgerservice. Sidste frist for at indgive ansøgning er mandag den 13. november 2017 kl. 12.00.

Du kan få tilsendt en ansøgningsblanket ved at kontakte Borgerservice på tlf. 79 96 50 00 eller e-mail post@vejen.dk eller du kan hente den på hjemmesiden www.vejen.dk/valg.

Det oplyses, at adgangsforholdene til afstemningsstedet i Vejen Idrætscenter er særligt gode for personer med nedsat førlighed eller andet handicap, og der opsættes på dette afstemningssted i øvrigt et hæve-/sænkebord, som kan benyttes i forbindelse med stemmeafgivning.

Der er en lup på alle afstemningssteder.

Annoncer indrykket 3. oktober 2017

Kommunal- og Regionsrådsvalg

Der holdes Kommunal- og Regionsrådsvalg tirsdag den 21. november 2017 kl. 08.00 til kl. 20.00.

Brevstemme

Afgivning af brevstemme

Du kan brevstemme i stedet for at møde op på afstemningsstedet på valgdagen.

Afgivning af brevstemme kan ske i alle landets kommuner fra og med 10. oktober 2017.

I Vejen Kommune kan du brevstemme i Borgerservice, Vestergade 4A, 6600 Vejen.

Afgivning af brevstemmer kan ske til og med fredag den 17. november 2017 kl. 16.00

Åbningstiderne i Borgerservice er                                                   

Mandag        kl. 10.00 - 15.00

Tirsdag          kl. 10.00 - 15.00

Onsdag          kl. 10.00 - 15.00

Torsdag         kl. 10.00 - 17.30

Fredag           kl. 10.00 - 12.30

Borgerservice holder ekstraordinært åbent for afgivning af brevstemmer lørdag den 11. november kl. 10.00-12.00, samt fredag den 17. november fra 09.00 – 16.00

Husk at medbringe legitimation.

Der er god adgang for handicappet, samt et hæve-/sænkebord og en lup.

Yderligere oplysninger kan fås ved Borgerservice på tlf. 79 96 50 00 eller e-mail post@vejen.dk

Annonce indrykket 22. august 2017

Valg til Kommunalbestyrelsen (Byrådet) 

Kandidatlister samt liste- og/eller valgforbund

Tirsdag den 21. november 2017 afholdes der valg til Vejen Byråd. Valgstederne åbner kl. 08.00 og lukker kl. 20.00 

Der skal i alt vælges 27 medlemmer. 

Alle, der stiller op til valget, skal opføres på en kandidatliste. En kandidatliste må højst indeholde 31 kandidater. Dog må det samlede antal kandidater på kandidatlister, der indgår listeforbund, indeholde højst 35 kandidater.   

En kandidat kan kun opføres på én kandidatliste. Ingen kan opstilles til valg uden at have givet sit samtykke dertil.   

Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 25 og højst 50 vælgere i kommunen (stillere). En vælger kan kun være stiller for én kandidatliste. 

Efter anmodning kan en kandidatliste fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere, hvis kandidatlisten ved sidste valg opnåede repræsentation i byrådet og fortsat 9 uger før valgdagen er repræsenteret i byrådet. Det er en betingelse, at der er identitet mellem kandidatlisterne. En kandidatliste, som ønsker fritagelse for stillerkravet, kan indleveres til Intern Service - Jura fra den 5. september 2017 og skal senest være indleveret tirsdag den 19. september kl. 12.   

Både kandidater og stillere skal opfylde betingelserne for at opnå valgret til byrådet. Valgret har enhver, der er fyldt 18 år på valgdagen, har fast bopæl i kommunen og enten:

  • er dansk statsborger, 
  • er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, 
  • er statsborger i Island eller Norge eller 
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år forud for valgdagen.

Uanset ovenstående har følgende personer dog ikke valgret til byrådet og kan derfor ikke være kandidat eller stiller:

  • Udlændinge, der befinder sig i Danmark på tålt ophold,
  • udlændinge, der er udvist af Danmark ved dom eller administrativ afgørelse, og
  • udlændinge, som er dømt ved en international straffedomstol, og som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Kandidatlister kan tidligst indleveres tirsdag den 19. september 2017 og skal senest være indleveret tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.00

Anmeldelser af liste- og/eller valgforbund skal senest være indleveret mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00.   

Snarest muligt efter mandag den 9. oktober 2017 offentliggøres de godkendte kandidatlister og de anmeldte liste- og/eller valgforbund. Offentliggørelsen sker ved opslag i Borgerservice i Vejen samt på Vejen Kommunes hjemmeside www.vejen.dk/valg.   

Formularer til brug ved anmeldelse af kandidatlister og anmeldelser af liste- og/eller valgforbund udleveres af Intern Service - Jura ved henvendelse til internservice@vejen.dk.