Brevstemme i eget hjem

Det er til Kommunal- og Regionsrådsvalg muligt at brevstemme i hjemmet. 

Du skal udfylde denne blanket. Blanketten skal udfyldes og indsendes/indleveres til Vejen Kommune fra den 19. oktober 2021 til senest den 4. november 2021 kl. 18. 

Har du spørgsmål kan du kontakte Borgerservice på tlf. 79 96 50 00 eller e-mail post@vejen.dk.

Ansøg om at stemme i hjemmet

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge om at stemme i dit hjem.

Du skal søge kommunen om at stemme i dit hjem. Kommunen skal have din ansøgning senest kl. 18 tolv dage før valget. Er det en lørdag eller søndag, forlænges fristen til førstkommende mandag kl. 12. Kommunen kan dog havde sat en senere frist. Du kan få oplyst fristen hos kommunen. Hvis kommunen mener, at du er berettiget til at stemme hjemmefra, vil I sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme til dit hjem med en brevstemmeseddel. 

Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem, på Indenrigs- og Boligministeriets valgside.

Stemme fra institution m.v.

Hvis du bor eller er indlagt på en institution, som fx et plejehjem, et hospital, særlige boformer m.v., eller hvis du er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer brevstemmeseddel og følgebrev og registrerer din stemme.

Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.