Byrådet 2022-2025

Nr. Navn Parti
1 Morten Thorøe V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
2 Jørgen Thøgersen A - Socialdemokratiet
3 Frank Schmidt-Hansen C - Det Konservative Folkeparti
4 Jørgen Lastein V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
5 Bodil Staal A - Socialdemokratiet
6 Vagn Sørensen V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
7 Mike Straarup C - Det Konservative Folkeparti
8 Tanja Bachmann Hansen A - Socialdemokratiet
9 Anette Filtenborg V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
10 Knud Peter Wad C - Det Konservative Folkeparti
11 Peter Svane D - Nye Borgerlige
12 Henrik Pihl Jessen V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
13 Elin Winther A - Socialdemokratiet
14 Tove Gæmelke V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
15 Jakob Bech Jensen C - Det Konservative Folkeparti
16 Peter Fallesen A - Socialdemokratiet
17 Allan Thomsen F - SF, Socialistisk Folkeparti
18 Claus Kulmback V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
19 Jesper Vera C - Det Konservative Folkeparti
20 Tanja Vestergaard Skøtt A - Socialdemokratiet
21 Henning Aaskov V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
22 Martin Clausen A - Socialdemokratiet
23 Marion Mortensen V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
24 Rasmus Sandvej C - Det Konservative Folkeparti
25 Martin Boye L - Liberal Borgerliste
26 Nils Brøndumbo O - Dansk Folkeparti
27 Niels Therkildsen A - Socialdemokratiet