Partistøtte

Det er et krav, at kandidatlisten har fået mindst 100 stemmer ved det seneste Kommunalvalg.

Støttebeløbet for 2023 udgør 8,00 kr. pr. stemme.

Ansøgning om tilskud for 2023 skal indgives inden udgangen af 2023. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i 2023.

Læs mere om partistøtte på Økonomi- og Indenrigsministeriet hjemmeside.

Ansøgning om partistøtte

Ved ansøgning om partistøtte skal det seneste regnskab vedlægges som bilag til ansøgningen.

Søg om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

Det er ikke et krav, at ansøgningsskemaet anvendes ved ansøgning om partistøtte. Ansøgningsskemaet indeholder imidlertid alle relevante oplysninger, hvorfor det anbefales, at skemaet anvendes. Ansøgningen kan indgives til kommunen/regionen ved personlig henvendelse, pr. post eller e-mail.

Offentliggørelse af modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag

Kommunen skal offentliggøre modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister og opstillede kandidater i kalenderåret 2021.

Modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag:

  • Det Konservative Folkeparti: Anonymt bidrag på 5.000,-