Partistøtte

Det er et krav, at kandidatlisten enten har opnået repræsentation i Byrådet eller har fået mindst 4/5 af samtlige gyldige stemmer ved det seneste Kommunalvalg, delt med antal medlemmer i Byrådet. For Vejen Kommune betyder det 22.400 gyldige stemmer delt med 27 byrådsmedlemmer gange 0,8 = oprundet til 664 stemmer.

Støttebeløbet for 2024 udgør 8,25 kr. pr. stemme.

Ansøgning om tilskud for 2024 skal indgives inden udgangen af 2024. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i 2024.

Læs mere om partistøtte på Økonomi- og Indenrigsministeriet hjemmeside.

Ansøgning om partistøtte

Ved ansøgning om partistøtte skal det seneste regnskab vedlægges som bilag til ansøgningen.

Søg om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven - 2024

Det er ikke et krav, at ansøgningsskemaet anvendes ved ansøgning om partistøtte. Ansøgningsskemaet indeholder imidlertid alle relevante oplysninger, hvorfor det anbefales, at skemaet anvendes. Ansøgningen kan indgives til kommunen/regionen ved personlig henvendelse, pr. post eller e-mail.

Offentliggørelse af modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag

Kommunen skal offentliggøre modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister og opstillede kandidater i kalenderåret 2023.

Modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag:

  • Ingen