Partistøtte

Det er et krav, at kandidatlisten har fået mindst 100 stemmer ved det seneste Kommunalvalg.

Støttebeløbet for 2020 udgør 7,50 kr. pr. stemme.

Ansøgning om tilskud for 2020 skal indgives inden udgangen af 2020. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i 2020.

Læs mere om partistøtte på Økonomi- og Indenrigsministeriet hjemmeside.

Ansøgning om partistøtte

Ved ansøgning om partistøtte skal det seneste regnskab vedlægges som bilag til ansøgningen.

Til brug for ansøgning om partistøtte for 2020 skal denne blanket fra borgeronline.dk benyttes:

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven.

Offentliggørelse af modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag

Kommunen skal offentliggøre modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister.

Ingen af de partier, der i 2020 har fået partistøtte, har modtaget private eller anonyme bidrag over 21.400 kr.