Valgforbund ved valget

VF1. Liberal Alliance - Det Kons. Folke.

C - Det Konservative Folkeparti

I - Liberal Alliance

VF2. Venstre - Dansk Folkep. - Radikale

B - Radikale Venstre

O - Dansk Folkeparti

V - Venstre, Danmarks Liberale Parti

VF3. Liberal Borgerl. - Nye Borgerlige

D - Nye Borgerlige

L - Liberal Borgerliste

VF4. SF - Enhedslisten

F - SF - Socialistisk Folkeparti

Ø - Enhedslisten - De Rød-Grønne