Kommunalvalg - valgret

Man har valgret til Byrådet i Vejen Kommune, hvis man på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl i Vejen Kommune og derudover enten

  1. har dansk indfødsret (er dansk statsborger),
  2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU,
  3. er statsborger i Island eller Norge eller
  4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år forud for valgdagen.

Man har dog ikke valgret, hvis man er under lavværgemål med fratagelse af den retlige handleevne - det, man tidligere kaldte "umyndiggjort".

I nogle tilfælde kan man bevare sin valgret, selv om man flytter til udlandet. Det gælder blandt andet, hvis man udsendt for Udenrigsministeriet eller udsendt som ansat af en dansk offentlig myndighed, arbejder for en dansk virksomhed eller hjælpeorganisation i udlandet, er studerende, eller man opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man opfylder betingelserne for at have valgret til kommunalvalget, kan man kontakte Borgerservice på tlf. 79 96 50 00 eller e-mail post@vejen.dk.