Afstemning på valgdagen

Valgdagen

Hvis du ønsker at stemme, skal du på valgdagen tage dit valgkort, som du har fået med posten, og gå ned til det afstemningssted, der er angivet på valgkortet og afgive din stemme. Hvis du har mistet dit valgkort eller ikke har modtaget det, skal du huske anden legitimation, fx sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), pas eller kørekort. Det gælder også, hvis du har glemt at få valgkortet med.

Åbningstider

Afstemningsstederne har åbent mellem kl. 8 og kl. 20, når valget afholdes på en arbejdsdag. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at afstemningsstederne på visse småøer først åbner kl. 9.

Stemmelokalet

I stemmelokalet vil der være valgstyrere og tilforordnede vælgere til stede, som er valgt af kommunalbestyrelsen til at holde øje med, at stemmeafgivningen går rigtigt for sig.

Hjælpemidler ved stemmeafgivningen

Som noget nyt skal der også stilles hjælpemidler til rådighed ved stemmeafgivningen.

Disse hjælpemidler skal stilles til rådighed på alle afstemningssteder:

  • en sort filtpen til brug for afkrydsning af stemmesedlen
  • en ikke-håndholdt lup, der har fast eller justerbar afstand mellem linse og objekt ved hjælp af ben eller tilsvarende (fx en standlup). Luppen skal kunne forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse, og der skal være plads til at afkrydse stemmesedlen under luppen.

Derudover skal mindst ét afstemningssted i kommunen være forsynet med et bord, der kan reguleres i højden (hæve-/sænkebord), og som måler minimum 90 x 60 cm og har fri benplads, således at en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.

I fem udvalgte kommuner: hjælpemidler til rådighed

Ved det kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 blev der i fem kommuner stillet hjælpemidler til rådighed ved stemmeafgivningen som forsøg. De fem kommuner er København, Lejre, Lemvig, Odense og Aarhus.

I disse kommuner skal mindst ét afstemningssted være forsynet med:

  • et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television), hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres af vælgeren. Læsepladen skal kunne låses fast, når vælgeren skal afkrydse stemmesedlen. Forstørrelsesapparatet må ikke kunne tilkobles internettet og må ikke kunne affotografere stemmesedlen eller lagre data.
  • en ikke-håndholdt LED-lampe, hvis lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgeren. Vælgeren skal kunne ændre LED-lampens placering, således at lysudfaldet kan tilpasses efter vælgerens behov.