Skip til hoved indholdet

Brevstemme i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan afgive brevstemme i eget hjem.

Hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du søge om at brevstemme hjemme. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et ansøgningsskema af den person, der yder plejen.

Du kan også henvende dig til kommunen for at få et ansøgningsskema eller hente det fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside. Ansøgningen skal sendes til kommunen.

Hvornår kan du ansøge?

Du kan tidligst søge om at stemme hjemmefra 4 uger før valgdagen og senest 12 dage før valgdagen. Hvis 12 dage før valgdagen er en lørdag eller en søndag, forlænges fristen til den førstkommende mandag kl. 12).  Den enkelte kommune kan dog have sat en senere frist. Du kan få oplyst fristen hos kommunen.

Sådan foregår brevafstemningen

Hvis kommunen mener, du er berettiget til at stemme hjemme, vil du og kommunen sammen aftale et tidspunkt, hvor 2 tilforordnede vælgere vil komme hjem til dig med en brevstemmeseddel.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem på Indenrigs- og Sundhedsministeriet valghjemmeside.

Hvis du bor eller er indlagt på en institution, som fx et plejehjem, et hospital, særlige boformer mv. eller hvis du er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer en brevstemmeseddel og vejleder dig. 

Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

Skrevet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Folkeregistret

Borgerservice

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 23-07-2024 01.35

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Valgsekretariatet
Valgkoordinator Dorte Skovby
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen