Skip til hoved indholdet

Erklæringer om partistøtte

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste Kommunalvalg, kan søge om økonomisk støtte til det politiske arbejde i kommunen. Der kan søges én gang om året.

Det er et krav, at kandidatlisten enten har opnået repræsentation i Byrådet eller har fået mindst 4/5 af samtlige gyldige stemmer ved det seneste Kommunalvalg, delt med antal medlemmer i Byrådet. For Vejen Kommune betyder det 22.400 gyldige stemmer delt med 27 byrådsmedlemmer gange 0,8 = oprundet til 664 stemmer.

Støttebeløbet for 2024 udgør 8,25 kr. pr. stemme.

Ansøgning om tilskud for 2024 skal indgives inden udgangen af 2024. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i 2024.

Læs mere om partistøtte på Økonomi- og Indenrigsministeriet hjemmeside.

Ved ansøgning om partistøtte skal det seneste regnskab vedlægges som bilag til ansøgningen.

Det er ikke et krav, at ansøgningsskemaet anvendes ved ansøgning om partistøtte. Ansøgningsskemaet indeholder imidlertid alle relevante oplysninger, hvorfor det anbefales, at skemaet anvendes. Ansøgningen kan indgives til kommunen/regionen ved personlig henvendelse, pr. post eller e-mail.

Kommunen skal offentliggøre modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister og opstillede kandidater i kalenderåret 2023.

Modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag:

  • Ingen

Pia Toftdahl

Sekretariatet og Borgerservice

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 23-07-2024 01.35

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Valgsekretariatet
Valgkoordinator Dorte Skovby
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen