Skip til hoved indholdet

Afstemning på valgdagen

På valgdagen kan alle vælgere afgive deres stemme på deres lokale valgsted

Hvis du ønsker at stemme, skal du på valgdagen tage dit valgkort og gå ned til det valgsted, der er angivet på valgkortet, og afgive din stemme.

Valgstederne har åbent mellem kl. 8 og kl. 20.

Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at afstemningsstederne på visse småøer først åbner kl. 9.

I stemmelokalet har kommunalbestyrelsen valgt forskellige personer til at holde øje med, at stemmeafgivningen går rigtigt for sig.

Skrevet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet

I hver opstillingskreds vælger kommunalbestyrelsen en valgbestyrelse, som bl.a. skal sørge for stemmesedler og opslag på valgstedet. Valgbestyrelsen står også for den endelige optælling af stemmerne.

På hvert valgsted vil der også være mellem 5 og 9 valgstyrere, der er valgt af kommunalbestyrelsen. De skal sikre, at afstemningen går rigtigt for sig. Valgstyrerne er også med til at tælle stemmerne op.

Derudover er der en række tilforordnede vælgere, som kan udføre diverse opgaver i forbindelse med valget. Disse vælges også af kommunalbestyrelsen.

Skrevet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet

For at få udleveret din stemmeseddel på valgstedet skal du aflevere det valgkort, du har modtaget med posten, til valglisteføreren og oplyse din fødselsdato. Har du mistet dit valgkort, kan du få udskrevet et nyt på valgstedet, hvis du har medbragt identifikation - fx sundhedskort, kørekort eller pas. Det er altså ikke en betingelse for at få lov til at stemme på valgdagen, at du medbringer dit valgkort, så længe du medbringer legitimation.

Skrevet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Når du har fået udleveret din stemmeseddel på valgstedet, bliver du vist hen til et stemmerum, hvor du kan afgive din stemme uden at andre kan se, hvad du stemmer.

Folketingsvalg

På stemmesedlen til folketingsvalg skal du sætte et kryds i det firkantede afkrydsningsfelt enten ud for et parti (partistemme) eller ud for en person (personlig stemme). Du må kun sætte ét kryds, ellers kan din stemmeseddel være ugyldig. 

Du kan selv bestemme, om du vil stemme på et parti eller afgive en personlig stemme på en af de kandidater, der stiller op for et parti, eller på en kandidat, der stiller op uden for partierne. Du kan også lade være med at afkrydse stemmesedlen. Det kaldes en blank stemme. En blank stemme er ugyldig og tæller ikke med, når man skal finde ud af, hvem der er valgt, men den tæller med som en afgivet stemme og dermed i den samlede valgdeltagelse.

Folkeafstemninger

På stemmesedlen til folkeafstemninger skal du sætte et kryds i det firkantede afkrydsningsfelt enten ud for ”Ja” (hvis du stemmer for lovforslaget) eller ud for ”Nej” (hvis du stemmer imod lovforslaget). Hvis du kommer til at sætte dit kryds forkert, kan du få udleveret en ny stemmeseddel.

Du kan også lade være med at afkrydse stemmesedlen. Det kaldes en blank stemme. En blank stemme er ugyldig og tæller ikke med, når man skal finde ud af resultatet af folkeafstemningen, men den tæller med som en afgivet stemme og dermed i den samlede valgdeltagelse. 

Skrevet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Har du ikke prøvet at deltage i et valg før, eller kan du ikke helt huske, hvordan det foregår, skal du ikke bekymre dig. Det er der ikke mange ’ben’ i.

  1. Du vil modtage valgkortet i din postkasse.
  2. På valgkortet står der, hvor du skal stemme.
  3. Når du har afleveret dit valgkort, får du udleveret din stemmeseddel.
  4. Herefter går du ind i stemmerummet for at sætte dit X på din stemmeseddel.
  5. HUSK - du må kun sætte et X.
  6. Når du har sat dit X, skal du aflevere din stemmeseddel i valgurnen.

Og du er altid velkommen til at spørge på valgstedet.

Billedet nedenfor er en plakat, der visuelt viser, hvordan det foregår. Plakaten har samme tekst som ovenfor.
Plakaten kan også vises i pdf-fil

 

Sekretariatet

Sekretariatet

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 23-07-2024 01.35

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Valgsekretariatet
Valgkoordinator Dorte Skovby
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen