Skip til hoved indholdet

Afstemning på valgdagen

På valgdagen kan alle vælgere afgive deres stemme på deres lokale valgsted

Hvis du ønsker at stemme på valgdagen, skal du tage hen til det valgsted, der er angivet på dit valgkort. Hvis du har mistet dit valgkort eller ikke har modtaget det, skal du huske anden legitimation, fx  det gule sundhedskort sygesikringsbevis), pas eller kørekort. Det gælder også, hvis du har glemt at få valgkortet med.

Åbningstider

Afstemningsstederne har åbent mellem kl. 8 og kl. 20.

Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at afstemningsstederne på visse småøer først åbner kl. 9. Åbningstiden for dit valgsted står på valgkortet. 

Stemmelokalet

I stemmelokalet vil der være valgstyrere og tilforordnede vælgere til stede, som er valgt af kommunalbestyrelsen til at holde øje med, at stemmeafgivningen går rigtigt for sig.

Skrevet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet

I hver kommune/region vælger kommunalbestyrelsen og regionsrådet en valgbestyrelse, som bl.a. skal sørge for stemmesedler og opslag over de opstillede kandidater, som skal hænge på valgstederne. Valgbestyrelsen står også for den endelige optælling af stemmerne.

På hvert valgsted vil der være mellem fem og ni valgstyrere, valgt af kommunalbestyrelsen, som skal sikre, at afstemningen går rigtigt for sig. Valgstyrerne er også med til at tælle stemmerne op.

Der vil desuden være en række tilforordnede vælgere, også valgt af kommunalbestyrelsen, som har forskellige opgaver i forbindelse med valget. Det kan fx være at vise dig, hvor stemmerummet er og passe på stemmekasserne, når vælgerne har lagt stemmesedlerne i. De tilforordnede vælgere er også med til at tælle stemmerne op efter valget.

Skrevet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet

For at få udleveret dine to stemmesedler på valgstedet – én til det kommunale valg og én til det regionale valg – skal du aflevere dit valgkort, som du har fået med posten, og oplyse din fødselsdato. Har du mistet eller glemt dit valgkort, eller har du ikke modtaget det , kan du få udskrevet et nyt på valgstedet, hvis du har medbragt legitimation, fx sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), pas eller kørekort.

Det er således ikke en betingelse, at du medbringer dit valgkort for at få lov til at stemme på valgdagen, så længe du medbringer legitimation.

Skrevet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Når du har modtaget dine 2 stemmesedler – én til det kommunale valg og én til det regionale valg – bliver du vist hen til et stemmerum, hvor du kan afgive din stemme, uden at andre kan se, hvad du stemmer.

På stemmesedlerne skal du sætte kryds i det firkantede afkrydsningsfelt enten ud for et listenavn (partistemme) eller ud for en kandidat (personlig stemme). Du kan selv bestemme, om du vil stemme på en liste (et parti) eller stemme personligt på en kandidat. Du må dog kun sætte ét kryds på hver stemmeseddel. Ellers kan dine stemmesedler være ugyldige.

Hvis du kommer til at sætte dit kryds forkert, kan du få udleveret en ny stemmeseddel ved at henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger på valgstedet.

Du kan også lade være med at afkrydse stemmesedlen. Det kaldes en blank stemme. En blank stemme er ugyldig og tæller ikke med, når man skal finde ud af, hvem der er valgt, men den tæller med som en afgivet stemme og dermed i den samlede valgdeltagelse.

Skrevet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Har du ikke prøvet at deltage i et valg før, eller kan du ikke helt huske, hvordan det foregår, skal du ikke bekymre dig. Det er der ikke mange ’ben’ i.

  1. Du vil modtage valgkortet i din postkasse.
  2. På valgkortet står der, hvor du skal stemme.
  3. Når du har afleveret dit valgkort, får du udleveret din stemmeseddel.
  4. Herefter går du ind i stemmerummet for at sætte dit X på din stemmeseddel.
  5. HUSK - du må kun sætte et X.
  6. Når du har sat dit X, skal du aflevere din stemmeseddel i valgurnen.

Og du er altid velkommen til at spørge på valgstedet.

Billedet nedenfor er en plakat, der visuelt viser, hvordan det foregår. Plakaten har samme tekst som ovenfor.
Plakaten kan også vises i pdf-fil

Sekretariatet

Sekretariatet

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 23-07-2024 01.21

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Valgsekretariatet
Valgkoordinator Dorte Skovby
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen