Brevstemme i eget hjem

Brevstemme i eget hjem til Europa-Parlamentet

Hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du søge om at brevstemme hjemme. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et ansøgningsskema af den person, der yder plejen.

Du kan også henvende dig til kommunen for at få et ansøgningsskema eller hente det fra Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

Ansøgningen skal sendes til kommunen. Du kan tidligst søge om at stemme hjemme fra søndag den 28. april 2019 (fire uger før valgdagen) og senest tirsdag den 14. maj 2019 kl.18 (tolv dage før valgdagen – hvis tolv dage før valgdagen er en lørdag eller søndag forlænges fristen til den førstkommende mandag kl. 12). Den enkelte kommune kan dog have fastsat en senere frist. Du kan få oplyst hos kommunen, om der er fastsat en senere frist.

Hvis kommunen mener, du er berettiget til at stemme hjemmefra, vil du og kommunen sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme hjem til dig med en brevstemmeseddel.

Du kan læse mere, om hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem, på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.