Valgret

Hvornår må du stemme til Europa-Parlamentsvalg?

Dansker bosat i andre EU-lande: Du kan stemme i Danmark, hvis du ansøger om det

Er du dansk statsborger, og bor du i et andet EU-land, kan du enten stemme til Europa-Parlamentsvalget i det land, du bor i, eller i Danmark. 

Ansøgningen skal indgives eller sendes pr. mail til Københavns Kommunes Folkeregister.

Hvornår skal du søge?

Det er ikke en tidlig frist for at ansøge om at stemme til valget i Danmark. Afgørelsen gælder dog kun i 2 år. Du skal derfor ansøge om det forud for hvert valg, du vil stemme til i Danmark.

Fristen for at komme på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark i 2024 er den 24. maj 2024. Du skal derfor søge i god tid, så Københavns Kommune kan nå at træffe en afgørelse senest fredag den 24. maj 2024. 

Hvis du er optaget på folketingsvalglisten som udlandsdansker, kan du også stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. I denne situation behøver du derfor ikke at ansøge særskilt om at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. 

Du kan læse mere om valgret for danskere bosat i et andet EU-land - herunder om folketingsvalglisten - på Idenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside. 

EU-borger bosat i Danmark: Du kan stemme, hvis du ansøger om det - og du kan stille op til valget 

Hvis du er statsborger i et andet EU-land og bor i Danmark, kan du selv vælge, om du vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark eller i det land, hvor du er statsborger.

Du har også ret til at stille op til valget i Danmark. 

Du kan læse mere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: