Valgbarhed

Her kan du læse om valgbarhed til Kommunalbestyrelse og Regionsråd.

Valgbarhed

At være valgbar betyder, at man kan stille op til kommunale og regionale valg og blive valgt ind i en kommunalbestyrelse eller et regionsråd. Man er automatisk valgbar, når man har valgret (stemmeret).

Ønsker du at stille op til kommunale eller regionale valg, skal du selv anmelde dig som kandidat hos kommunen eller regionen.

Mistet valgbarhed

Personer, der er straffet for en handling, som gør dem uværdige til at sidde i en kommunalbestyrelse eller i et regionsråd, mister deres valgbarhed.

Valgbarhedsnævnet, der er et uafhængigt nævn, tager stilling til, hvorvidt medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd, der er blevet straffet for en handling, fortsat er valgbare.

Man kan altid stille op til valg, uanset om man er straffet. Hvis man bliver valgt til kommunalbestyrelsen/regionsrådet, og man er tidligere straffet, vil Valgbarhedsnævnet efter valget tage stilling til om man er valgbar. Valgbarhedsnævnet tager dog kun stilling til sagen, hvis der er et medlem af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, der senest tre måneder efter valgdagen gør indsigelse mod en anden valgt kandidats valgbarhed.

Hvis man er valgt til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og man i løbet af sin valgperiode bliver straffet for en handling, er det også Valgbarhedsnævnet, der vil tage stilling til, om man fortsat er valgbar.