Kandidater

Kandidater til valget den 21. november 2017

Valgforbund ved valget den 21. november 2017

Der skal vælges 27 medlemmer til Vejen Byråd.

Alle, der stiller op til valget, skal opføres på en kandidatliste. En kandidatliste må højst indeholde 31 kandidater. Dog må det samlede antal kandidater på kandidatlister, der indgår listeforbund, indeholde højst 35 kandidater. En kandidat kan kun opføres på én kandidatliste. Ingen kan opstille til valg uden at have givet sit samtykke dertil.

Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 25 og højst 50 vælgere i kommunen (stillere). En vælger kan kun være stiller for én kandidatliste.

Både kandidater og stillere skal opfylde betingelserne for at opnå valgret til Byrådet.

Kandidatlister kan tidligst indleveres tirsdag den 19. september 2017 og skal senest være indleveret tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.00 til Intern service - Jura i sekretariatet på Rådhuset, Nørregade 11, 6600 Vejen.   

Anmeldelser af liste- og/eller valgforbund skal senest være indleveret mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00 til Intern service - Jura i sekretariatet på Rådhuset, Nørregade 11, 6600 Vejen.

Formularer til brug ved anmeldelse af kandidatlister og anmeldelser af liste- og/eller valgforbund udleveres af Intern Service - Jura ved henvendelse til Internservice@vejen.dk eller personlig henvendelse til Intern service - Jura i sekretariatet på Rådhuset, Nørregade 11, 6600 Vejen.